Vipps: 22265
Kontonummer: 1503 61 44316

Vi oppfordrer medlemmene til å betale for forbruk av strøm.

 

PRISER 2019
KLUBBHUS
Leie til kurs og møter på dag- og kveldstid: 500,-
Leie til private arrangement, medlemspris: 500,- Per 24 t.
Leie til private arrangement, ikke medlemmer: 1000,- Per 24 t.
Leiepris telt: 1800,- Per 24 t.
Leiepris telt: 3000,- Per helg.
INNSKUDD FOR LEIE AV PLASS I SMÅBÅTHAVNA: Plassbredde fra senter-senter på utrigger
0 - 2,99 m. 35 000,-
3,00 m. - 3,49 m. 45 000,-
3,50 m. - 3,99 m. 55 000,-
4,00 m. - 4,49 m. 65 000,-
4,50 m. - 4,99 m. 75 000,-
5,00 m. - 5,49 m. 85 000,-
Plasser med bare gangbar utrigger eller fortøyningsbom, betaler minste innskudd.
LEIE AV PLASS I SMÅBÅTHAVNA: Plassbredde regnes fra senter – senter på utrigger.
0 - 2,99 m. 3 500,- Per år.
3,00 m. - 3,49 m. 4 000,- Per år.
3,50 m. - 3,99 m. 4 500,- Per år.
4,00 m. - 4,49 m. 5 000,- Per år.
4,50 m. - 4,99 m. 5 500,- Per år.
5,00 m. - 5,49 m. 6 000,- Per år.
Framleie / kortidsleie: 600,- Per mnd.
Gjestebryggeplass: 0 - 29 fot: 150,- Per døgn.
30 - 39 fot: 200,- Per døgn.
40 + fot: 250,- Per døgn.
Næringsleie 350- Per døgn.
Strøm: 25,- Per døgn.
GEBYRER:
Medlemskap, personlig medlem: 500,- Per år.
Purregebyr: 50,- Per faktura.
Administrasjonsgebyr ved framleie / kortidsleie: 100,- Per faktura.