PRISER

2018

         
               

KLUBBHUS

             

Leie til kurs og møter på dag- og kveldstid:

   

500,-

 

Leie til private arrangement, medlemspris:

   

500,-

Per 24 t.

Leie til private arrangement, ikke medlemmer:

   

1000,-

Per 24 t.

Leiepris telt:

       

1800,-

Per 24 t.

Leiepris telt:

       

3000,-

Per helg.

               

INNSKUDD FOR LEIE AV PLASS I SMÅBÅTHAVNA: Plassbredde fra senter-senter på utrigger

 

0

-

2,99 m.

   

35 000,-

 
 

3,00 m.

-

3,49 m.

   

45 000,-

 
 

3,50 m.

-

3,99 m.

   

55 000,-

 
 

4,00 m.

-

4,49 m.

   

65 000,-

 
 

4,50 m.

-

4,99 m.

   

75 000,-

 
 

5,00 m.

-

5,49 m.

   

85 000,-

 
               

Plasser med bare gangbar utrigger eller fortøyningsbom, betaler minste innskudd.

 
               

LEIE AV PLASS I SMÅBÅTHAVNA: Plassbredde regnes fra senter – senter på utrigger.

 
 

0

-

2,99 m.

   

3 500,-

Per år.

 

3,00 m.

-

3,49 m.

   

4 000,-

Per år.

 

3,50 m.

-

3,99 m.

   

4 500,-

Per år.

 

4,00 m.

-

4,49 m.

   

5 000,-

Per år.

 

4,50 m.

-

4,99 m.

   

5 500,-

Per år.

 

5,00 m.

-

5,49 m.

   

6 000,-

Per år.

               
 

Framleie / kortidsleie:

   

500,-

Per mnd.

 

Gjestebryggeplass:

0 - 29

fot:

 

100,-

Per døgn.

     

30 - 39

fot:

 

150,-

Per døgn.

     

40 +

fot:

 

200,-

Per døgn.

 

Næringsleie

     

300,-

Per døgn.

 

Strøm:

       

25,-

Per døgn.

               

GEBYRER:

             
 

Medlemskap, personlig medlem:

   

500,-

Per år.

 

Purregebyr:

       

50,-

Per faktura.

 

Administrasjonsgebyr ved framleie / kortidsleie:

 

100,-

Per faktura.